Vad är en komplett bil

Vad är en komplett bil som skall skrotas i verkligheten? En skrotbil saneras av en behörig bilskrot i Angered och transporteras sedermera till ett fragmenterings-företag för återvinning. För den skull är det betydelsefullt att speciella komponenter inte är borttagna från bilen. Eftersom en original katalysator består av värdefulla ädelmetaller, måste den framför allt finnas i ett komplett personbil. Uppmärksamma att det förekommer skrotbilar med kopia-katalysatorer, utan skrotvärde, som av den anledningen klassas som icke kompletta. Brist på startbatteri, som används i återvinningsförloppet, ger också reduktion.

Bilens fulla vikt avgör priset i Angered

Eftersom personbilen skall skrotas påverkas inte skrotvärdet av fordonets skick och yttre. Men den måste vara rullbar för normal bärgning. Det är framförallt bristen av vitala komponenter som avgör bilens skrotvärde. Skillnaden är gigantisk när man skall skrota bilen i Angered om en vital del saknas alternativt för en ratt. Och det betyder, att ägaren till fordonet ibland behöver ge ersättning för bortforsling av uttjänt bil. För att fastslå bilens skrotvärde behöver fordonsägaren deklarera för saknade reservdelar vid bokning.

Vad är en komplett bil i Angered

Vid sådant händelse behövs inga resonemang angående överenskommen ersättningen. Uppmärksamma att några oseriösa skrothandlare tar tillfälle att nedvärdera bilen vid upphämtning. Men en bils skrotvärde förändras inte tillföljd av odugligt skick eller havererade bildelar.