Kan man skrota avställd bil i Angered

Nix fordonet kan endera vara påställd eller avställd, när fordonsägaren ska skrota bilen i Angered. Det är antagligen bara problem, som kan uppstå och ta hänsyn till, vid inlämning av skrotbil till en auktoriserad bildemontering. En del vill transportera skrotbilen personligt. Men det fungerar endast om fordonet är besiktad, försäkrad och skattad. Övriga bilar har automatisk körförbud och får inte heller bogseras på allmänna vägar.

Använd en bärgare i Angered med tillåtelse för bildemontering

Kan man skrota avställd bil i Angered

Flertalet uttjänta fordon är inte påställda, när bilägaren begriper att det är dags att skiljas från sin ögonsten. För att personligen köra bilen till en bilskrot i Angered krävs, att bilen är godkänd vid svensk bilprovning, har fordonsförsäkring och att bilskatten är betald. Annars måste skrotbilen hämtas med bärgningsbil eller på en biltransport. Det finns flertalet bärgningsföretag att välja på. Men bara få av dessa har befogenhet, från Länsstyrelsen, att handha uttjänta bilar som rankas som klimatskadligt avfall. De senare samarbetar med en auktoriserad bilskrot och överlämnar ett juridiskt bindande mottagningsbevis, vid transport av uttjänta bilar medräknad registreringsbevis.

Kvittot innehåller försäkran för utfärdande av skrotningsintyg till fordonsregistret för avregistrering. Det lättaste förfarandet att inspektera bärgarens tillstånd är att titta på hemsidans ”Beslut Länsstyrelsen”. Så summan för påställning för att ratta fordonet till en certifierad bilskrot kan kringgås vid lejande av bilbärgare. Men bilägaren måste se upp. Oseriösa hämtare har tyvärr andra intentioner än att skrota bilen med bilåtervinning som motiv.