Vad händer med försäkringen när man skrotar bilen i Angered

När bilregistret fått information om att du lämnat in fordonet till en bilskrot i Angered tillkännager de försäkringsbolaget som eliminerar din bilförsäkring. Om du har betalat för en försäkringscykel, som är efter skrotnings-datumet, får man överskjutande pengar återbetalas från försäkringsföretaget. Det innefattar också för kvarvarande fordonsskatt. Du bekostar ingen skatt när bilen är inlämnad för skrotning. Om ni redan betala in bilskatten kommer Transportstyrelsen återbetala återstående summa. Båda beloppen övergår till fordonsägaren enligt inlämnat registreringsbevis. Uteslutande godkända skrotar kan skriva ett skrotningsintyg till Trafikstyrelsen. För att få tillbaka återstående försäkring måste en legitimerad skrot användas, när fordonsägaren skall skrota bilen. Och det gäller också att välja en bärgningsföretag med behörighet, när skrotbilen hämtas. Bägge parter avger ett mottagningsbevis som säkerställer skrotning för bilägaren. Dokumentet är en värdehandling till Transportstyrelsen verifierat, att personbilen är avregistrerat och avfört från vägtrafikregistret.

Vad händer med försäkringen när man skrotar bilen i Angered

Att ställa av bilen i Angered kontra struken från bilregistret

Dessa begrepp tenderar blandas ihop, vilket kan innebära stora bekymmer. En avregistrerad bil är permanent borttagen från Transportstyrelsens fordonsregister. Detta innebär att fordonsägare inte längre något skyldighet för fordonet. När man skrota bilen i Angered återvinns den och upphör i systemet. Men en avställd bil har andra riktlinjer för försäkrings- och skattefrågor. Bilen antas på-ställas återigen och förekommer i bilregistret med årlig avgift. ägaren är dessutom skyldig att betala tänkbara klimatkostnader eller borttransport beordrat av Miljökontoret.